cbd olje erfaringer

CBD-produkter inneholder en varierende mengde av THC – den narkotiske hovedkomponenten i cannabis og virkestoffet som forårsaker rusen (følelsen av å bli «høy»). Enkelte land tillater dyrking av industrihamp. Produksjonen av industrihamp er strengt regulert, og den maksimale grensen for innhold av THC skal ikke overstige 0,2%. I Norge er dette strengt forbudt.

Endoca Chocolate Mint CBD Oil kommer i to styrker, 15% og 3%, hvor 15% inneholder 1500 mg CBD (Cannabidiol). Produktene til Endoca er lab-testet, organisk ,vegansk og GMO-fri.

I Norge er CBD kun tilgjengelig som reseptbelagt medisin via fastlege, men det diskuteres for om det skal gjøres endringer/lettelser på denne loven. Som medisin skal ikke THC konsentrasjonen overstige et innhold på 1% THC.

Full-spectrum

CBD er tilgjengelig i flere ulike former, og vi snakker primært om:

Formula Swiss CBD in MCT Oil Orange produseres og selges av Formula Swiss, et anerkjent sveitsisk selskap med høyt fokus på kvalitet og gode råvarer.

NB: Pris oppgitt i ca. NOK. Mva. og toll kommer i tillegg.

Reakiro CBD Golf Pro Formula Oil 1500 mg

Interessen for bruk av medisinsk cannabis har de siste årene nærmest eksplodert. Mens flere land har lempet på restriksjonene rundt bruken av CBD, er vi i Norden fremdeles underlagt strenge begrensninger knyttet til disse cannabisstoffene.

CBD er bare ett av mange aktive virkestoffer (cannabinoider) i hampplanten, og virker direkte ved å stimulere cannbinoidreseptorerene CB1 og CB2.

I dag får et lite, men økende antall norske pasienter forskrevet cannabinoider til medisinsk bruk. Til tross for stor oppmerksomhet rundt potensialet som legemidler er det begrenset vitenskapelig kunnskapsgrunnlag om cannabinoidenes positive effekter, bivirkninger, langtidsvirkninger og interaksjonspotensial.

Cannabisplanten (Cannabis sativa var. indica) er beskrevet i tekster datert tilbake til 2700 f.Kr., og har historisk blitt brukt som både smertestillende, søvnfremmende og angst- og depresjonslindrende middel. I dag vet vi at planten inneholder mer enn 80 ulike cannabinoider, hvorav det psykoaktive delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og det ikke-psykoaktive cannabidiol (CBD) er de best kjente (3) . Med oppdagelsen av endocannabinoidene og det endocannabinoide systemet i starten av 1990-årene, økte også den vitenskapelige interessen for mulig medisinsk anvendelse av cannabis. Ulike sammensetninger av cannabinoider har blitt studert som behandlingsalternativer for et bredt spekter av sykdommer.

Trond Trætteberg Serkland er lege i spesialisering ved Seksjon for klinisk farmakologi, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus.

Cannabis som medisin

Medisinsk anvendelse av cannabisplanten ble først tillatt i deler av USA i midten av 1990-årene, og har siden blitt lovlig i store deler av Amerika og Europa, inkludert Norge. Hvor strengt regulert bruken er, varierer imidlertid i stor grad (4) .

Cannabis som medisin

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Jon Andsnes Berg er overlege ved Seksjon for klinisk farmakologi, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus.